Please update your Flash Player to view content.

ข่าวประชาสัมพันธ์ สภาเกษตกรจังหวัดราชบุรี


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 สภาเกษตรกรแห่งชาติเพิ่มมูลค่าถ่าน 400% ด้วย “ไวท์ชาโคล” ตัวอย่างเกษตรอุตสาหกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 1576
62 เสนอแนวทางแก้ปัญหาผลกระทบเกษตรกรจาก พรฎ.ว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักเงินได้พึงประเมินฯ ต่อนายกฯ 24 ก.ค.นี้ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 310
63 สภาเกษตรกรฯเสนอ 3 ประเด็นต่อ “ร่าง พรบ.คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ…..” สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 179
64 ประชาสัมพันธ์กองทุนการออมแห่งชาติ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 350
65 ลงพื้นที่น้ำท่วมในเขตต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 383
66 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการลดโลกร้อน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 259
67 “ประพัฒน์”เข้าพบฑูตจีนวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรสร้างความยั่งยืนให้เกษตรกรทั้งสองประเทศ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 339
68 สภาเกษตรกรแห่งชาติประสานความร่วมมือ ”ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย” เป้าหมาย 55,000 ราย สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 356
69 สภาเกษตรกรเตรียมสำรวจพื้นที่เหมาะสมปลูกพืชกัญชานำร่อง 5 พันไร่ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 347
70 สภาเกษตรกรฯเตรียมนำร่องพาเกษตรกรดูงานอุตสาหกรรมไผ่ , เห็ดที่ประเทศจีน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 234
71 สภาเกษตรกรจับมือกองทุนการออมแห่งชาติสร้างบำนาญวัยเกษียณให้เกษตรกร สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 194
72 ประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี (วิสามัญ) 7/2560 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 657
73 จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลป่าหวาย สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 510
74 จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลบ่อกระดาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 410
75 สภาเกษตรกรราชบุรี ขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากอ้อย สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 2436
76 จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 326
77 จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 260
78 ศึกษาดูงานโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการข้าวและชาวนา สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 476
79 ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรอำเภอบางแพ 2/2560 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 367
80 ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรอำเภอโพธาราม 2/2560 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 222
81 การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 218
82 ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอำเภอบ้านคา 2/2560 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 226
83 ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรอำเภอเมือง 2/2560 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 199
84 ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรอำเภอวัดเพลง 2/2560 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 328
85 ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรอำเภอปากท่อ 2/2560 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 170
86 ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรอำเภอดำเนิน2/2560 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 385
87 ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายอำเภอบ้านโป่งที่ 2/2560 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 403
88 ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายอำเภอสวนผึ้งครั้งที่ 2/2560 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 176
89 ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายอำเภอ จอมบึง 2/2560 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 267
90 จัดเสวนาให้ความรู้เบื่อต้นแก่เกษตร ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าการเกษตร ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกร ผู้ประกอบการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 193

หน้า 3 จาก 5

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภาครัฐพยากรณ์อากาศ