Please update your Flash Player to view content.

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี เปิดรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร และ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกร

" ข่าว ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม " เกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดราชบุรี วอนรัฐบาลประกันราคาอ้อย ตันละ 1 พันบาท

alt

 

" ข่าว ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม " นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายแก่สภาเกษตรกรแห่งชาติ

alt

 

สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี บันทึกข้อตกลง ( MOU ) ทดลองปลูกข้าวสายพันธุ์ข้าวใหม่จาก ม.เชียงใหม่

 altaltalt

บันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับวิสาหกิจชุมชนเกษตรห้วยไผ่ จ.ราชบุรี

ในการทดลองปลูกนำร่องคุณภาพหอมกว่าข้าวหอมมะลิสองเท่า

( 8 ก.ค. 62 ) ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายสุทิน ชฎาดำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี นายไชยวิทย์ บัวงาม ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรห้วยไผ่เพื่อการผลิต ร่วมเปิดโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรจังหวัดราชบุรี เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านข้าว ที่โรงยิมเนเซี่ยม อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมี นายเมธัสสิทธิ์ ลัคนทินวงศ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี พร้อมหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้แทนสภาเกษตรกรทุกจังหวัด หน่วยงานรัฐ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว กว่า 800 คนเข้าร่วมกิจกรรม

 altalt

สำหรับราชบุรีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกข้าวมากจังหวัดหนึ่งในเขตภาคกลาง มีเกษตรกรปลูกข้าวจำนวน 23,169 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ 268,852 ไร่ ผลผลิตรวมมากกว่า 2 แสนตัน สร้างมูลค่าให้แก่ราชบุรีกว่า 1 พันล้านบาท แต่ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกข้าวยังคงประสบปัญหาความยากจน เนื่องจากขาดการวางแผนการผลิตข้าวที่ดี ต้นทุนการผลิตสูง ราคาข้าวไม่มีเสถียรภาพ ขาดพันธุ์ข้าวที่ดี รวมถึงการขาดองค์ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการผลิตข้าวรูปแบบใหม่ๆทางสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรีจึงได้บูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร แก้ไขปัญหาและสร้างความมั่นคงด้านอาชีพให้กับเกษตรกร โดยการจัดทำโครงการบูรณาขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรจังหวัดราชบุรี เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านข้าวเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมการผลิตข้าวคุณภาพสู่เกษตรกรเป็นการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของราชบุรีนายไชยวิทย์ บัวงาม ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรห้วยไผ่เพื่อการผลิต เปิดเผยว่า ข้าวสายพันธุ์ มช 10 -1 ( FRK- 1 ) เป็นข้าวที่มีลักษณะนุ่ม มีแม่พันธุ์มาจากข้าวหอมมะลิพันธุ์ 105 เป็นข้าวที่กลายพันธุ์จากเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ ( FRK- 1 ) ข้าวพันธุ์นี้นอกจากมีลักษณะนุ่มแล้วเป็นข้าวที่ให้ความหอมเป็น 2 เท่า ของข้าวพันธุ์หอมมะลิพันธุ์ 105 และยังสามารถให้ผลผลิตสูงกว่าข้าวพันธุ์หอมมะลิ 105 เป็น 2 เท่าอีกด้วย ถือเป็นจุดเด่นของข้าวสายพันธุ์ดังกล่าว จึงมีแนวคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะให้เกษตรกรชาวราชบุรีมีรายได้เพิ่ม ขายข้าวได้ราคาดี และทราบข่าวว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีเครื่องมือ เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถผลิตพันธุ์ข้าวได้ จึงสนในเดินทางไปศึกษาดูงานใช้เวลาศึกษา 4-5 ปี จึงทดลองนำสายพันธุ์ข้าวมาปลูกในพื้นที่ราชบุรีแล้ว ให้ผลผลิตอย่างสูงไม่เกิน 700 กิโลกรัม/ไร่ ราคาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานใกล้เคียงสูงกว่ากับราคาข้าวหอมมะลิ 105 ไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ เพราะมีความหอมที่แตกต่างกัน ถือเป็นการเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกรและปรับปรุงพันธุ์ที่ดีต่อเกษตรกร

 

ประชาสัมพันธ์กองทุนการออมแห่งชาติ

alt

Attachments:
Access this URL (https://www.youtube.com/watch?v=SUggXlRnXI4&t=15s)watch[ ]0 Kb

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 17 กรกฏาคม 2018 เวลา 09:22 น.

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ หน่วยงานอื่นๆ

alt

Attachments:
Download this file (MOU สกช.+กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม+สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.pdf)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ”ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ต[ ]946 Kb
Download this file (MOUสภ.ปัตตานี. คกร.มน. สภาเครือข่ายสื่อ องค์กรแรงงาน.pdf)MOUสภ.ปัตตานี. คกร.มน. สภาเครือข่ายสื่อ องค์กรแรงงาน.pdf[ ]904 Kb
Download this file (ข้อตกลงความร่วมมือ (สกช.กับสภาอุตสาหกรรม).pdf)ข้อตกลงความร่วมมือ (สกช.กับสภาอุตสาหกรรม).pdf[ ]587 Kb
Download this file (บันทึกข้อตกลง สกช.การออม.pdf)บันทึกข้อตกลง สกช.การออม.pdf[ ]1031 Kb
Download this file (บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (สกช ธกส).pdf)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (สกช ธกส).pdf[ ]666 Kb
Download this file (บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ.pdf)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ.pdf[ ]647 Kb
Download this file (บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(สกช มร.pdf)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(สกช มร.pdf[ ]1099 Kb
Download this file (บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(สกช.  T PBS).pdf)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(สกช. T PBS).pdf[ ]112 Kb
Download this file (บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(สกช.  กระทรวงเกษตร).pdf)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(สกช. กระทรวงเกษตร).pdf[ ]74 Kb
Download this file (บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(สกช. สภาอุตสาหกรรม).pdf)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(สกช. สภาอุตสาหกรรม).pdf[ ]1131 Kb
Download this file (บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้ความช่วยเหลือทางกฏหมายแก่เกษตรกร.pdf)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้ความช่วยเหลือทางกฏหมายแก่เกษตรกร.pdf[ ]1160 Kb
Download this file (บันทึกข้อตกลงความร่วมมือสกช. สารสนเทศทรัพยากรน้ำ.pdf)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือสกช. สารสนเทศทรัพยากรน้ำ.pdf[ ]2237 Kb
Download this file (บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพสกนิกรรอบอ่าวปัตตานีสู่สันติสุข.pdf)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพสกนิกรรอบอ่าวปัตตานีสู่สันติสุข.pdf[ ]911 Kb
Download this file (บันทึกข้อตกลงตวามร่วมมือสภาเกษตรกรแห่งร่วมป่าไม้.pdf)บันทึกข้อตกลงตวามร่วมมือสภาเกษตรกรแห่งร่วมป่าไม้.pdf[ ]1474 Kb
Download this file (ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลือกตั้งฯ พ.ศ. )ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลือกตั้งฯ พ.ศ. [ ]214 Kb

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2018 เวลา 11:20 น.

 

หน้า 1 จาก 2

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้44
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้126
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว7743
mod_vvisit_counterเดือนนี้7893
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1405
mod_vvisit_counterทั้งหมด39612

We have: 1 guests online
ไอพี: 34.231.21.123
วันนี้: พ.ย. 14, 2019

หน่วยงานภาครัฐนายสุทิน  ชฎาดำ
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดราชบุรี


ผู้เข้าชมขณะนี้

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

พยากรณ์อากาศ