Please update your Flash Player to view content.

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี เปิดรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร และ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกร

สภาเกษตรกรฯเดินหน้าดันบุตรหลานเกษตรกรศึกษาต่อ ม.แม่โจ้ สมัครตั้งแต่ 4 ก.พ. – 23 มี.ค.นี้

สภาเกษตรกรฯเดินหน้าดันบุตรหลานเกษตรกรศึกษาต่อ ม.แม่โจ้ สมัครตั้งแต่ 4 ก.พ. – 23 มี.ค.นี้

alt
ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์  กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า เมื่อปีการศึกษา 2561 มีบุตรหลานของเกษตรกรทั่วประเทศที่สมัครผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 111 คน  14 คณะ นับเป็นความสำเร็จภายใต้ความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับในปีการศึกษา 2562 นี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติยังคงสานต่อซึ่งความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มเปิดรับสมัครทายาทเกษตรกรที่จบการศึกษา ม.6 , ปวช.  เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เลือกเรียนได้ 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตเชียงใหม่  แพร่ และชุมพร สมัครผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด(สกจ.) ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562  ติดต่อได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัด โดยสภาเกษตรกรจังหวัดจะส่งผลการคัดเลือกให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายในวันที่ 1 เม.ย.2562 และจะประกาศผลวันที่ 24 เม.ย.2562 ทางเว็บไซต์ www.admissions.mju.ac.th หากเกษตรกรต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที..สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 292/27 หมู่ 10 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 เบอร์ติดต่อ 032-320757

 

Attachments:
Download this file (แม่โจ้.pdf)แม่โจ้.pdf[ ]298 Kb

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 14:04 น.

 

“กัญชา” รอกฎหมาย สภาเกษตรกรฯดันปลูก สภาอุตสาหกรรมฯรับสกัด

          นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สอท.)เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการตลาด เป็นการพัฒนาภาคเกษตรให้ผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อการส่งออก และพัฒนาผลผลิตไปสู่การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมาบริหารจัดการผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด นับเป็นความร่วมมือที่จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมเกษตรในอนาคต ซึ่งกลุ่มเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มพืชเศรษฐกิจหลัก เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา เป็นต้น และได้หารือกันว่าถ้ามองที่ความพร้อมนำร่องทำโซนนิ่งควรเป็น “สับปะรด” เพราะเกษตรกรมีความพร้อมหากเป็นพืชอื่นจะคุมโซนนิ่งต้องใช้เวลามากกว่านี้ กลุ่มไม้เศรษฐกิจ เช่น ไม้สัก ไม้พะยูง ไม้มะค่า ไม้ชิงชัน ไม้ยาง ไม้ไผ่ เป็นต้น  กลุ่มผลไม้คุณภาพเพื่อการส่งออก เช่น ทุเรียน ลำไย มังคุด มะม่วง กล้วยหอม ส้มโอ เป็นต้น ซึ่งตลาดประเทศจีนตอนนี้ให้ความสนใจมังคุด ส้มโอเป็นอย่างมาก กลุ่มพืชพลังงาน  เช่น อ้อย และปาล์มน้ำมัน เป็นต้น กลุ่มพืชสมุนไพรทางการแพทย์และเวชสำอาง เช่น กระเทียม กระชาย ขิง ขมิ้น ตะไคร้ มะกรูด เป็นต้น  โดยเฉพาะขณะนี้พืชสมุนไพรที่ถูกจับตามองเป็นอย่างมากและลุ้นจะให้เป็นพืชเศรษฐกิจหลักตัวใหม่ที่เกษตรกรจะลืมตาอ้าปากหลุดพ้นจากความยากจนได้ คือ “กัญชา” ที่มีมูลค่าสูงถึงกิโลกรัมละ 10,000 บาท  ตันละ 10,000,000 บาท แต่ถ้าสกัดเป็นน้ำมันกัญชามูลค่าเพิ่มขึ้น 10 – 20 เท่าตัว  เรื่องการส่งเสริมนั้นได้มีการพูดคุยกับทางสอท.ในเบื้องต้นแล้ว เพราะสอท.มีกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรกับกลุ่มอุตสาหกรรมยาซึ่งได้เริ่มต้นวิจัยเรื่องการสกัดและพยายามผลักดัน หากสภาเกษตรกรฯสนับสนุนเกษตรกรปลูกแบบควบคุมพื้นที่ ผลผลิตที่ได้ส่งจำหน่ายยังกลุ่มสมุนไพรและอุตสาหกรรมยานำไปแปรรูปซึ่งสอท.มีความพร้อมและตื่นตัวยิ่งรอแค่กฎหมาย ยืนยันว่าพื้นที่ในประเทศไทยร้อนชื้นเหมาะสมกับการปลูกที่สุด และมีสรรพคุณทางยาคุณภาพสูงไม่ต้องลงทุนเยอะเหมือนต่างประเทศที่ต้องมีโรงเรือน มุ้ง ปรับอุณหภูมิด้วยหลอดไฟ ฯลฯ ประเทศไทยปลูกแบบธรรมชาติได้ต้นทุนจึงต่ำ เก็บเกี่ยวผลผลิต 3 รอบ/ปี แข่งขันในตลาดโลกได้ แต่ขอเน้นย้ำว่าเพื่อการรักษาโรคเท่านั้นไม่สนับสนุนสายบันเทิงหรือสันทนาการ  อย่างไรก็ตาม ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาพืชกัญชาถูกกำจัด ทำลาย เผาทิ้งไปเยอะมากเกรงว่าจะสูญพันธุ์ดีๆไป สภาเกษตรกรแห่งชาติจึงจะจัดเวทีเสวนา เรื่อง “ความหลากหลายทางพันธุกรรมและสรรพคุณพืชสมุนไพรประจำถิ่น” เช่น กัญชา กระท่อม ฯ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 โดยจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้บรรยาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ………………………………………

 

 

แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561

 

alt

 

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 04 ตุลาคม 2018 เวลา 10:45 น.

 

ราคาสินค้าเกษตรรายปี - กรมการค้าภายใน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กรมการค้าภายใน  

 
รายการสินค้า
หน่วย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ต่ำสุด - สูงสุด
ราคาเฉลี่ย
 
   เนื้อสัตว์
 ไก่สดชำแหละ แข้ง ขา ตีน     บาท/กก. 72.50 72.50 72.50 72.50 72.50 72.50 72.50 - - - - -
70 - 75  
72.50
 ไก่สดชำแหละ เครื่องใน     บาท/กก. 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 - - - - -
65 - 70  
67.50
 ไก่สดชำแหละ โครงกระดูก     บาท/กก. 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 - - - - -
20 - 25  
22.50
 ไก่สดชำแหละ น่อง ตะโพก     บาท/กก. 69.40 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 - - - - -
65 - 75  
67.77
 ไก่สดชำแหละ เนื้อสันใน     บาท/กก. 72.50 72.50 72.50 72.50 72.02 68.45 72.50 - - - - -
65 - 75  
71.85
 ไก่สดชำแหละ เนื้ออก (เนื้อล้วน)     บาท/กก. 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 - - - - -
65 - 70  
67.50
 ไก่สดชำแหละ ปีก ทั้งปีก (ปีกเต็ม)     บาท/กก. 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 - - - - -
80 - 85  
82.50
 ไก่สดชำแหละ ปีกบน     บาท/กก. 77.50 74.25 72.50 72.50 72.50 72.50 72.50 - - - - -
70 - 80  
73.46
 ไก่สดชำแหละ หนัง     บาท/กก. 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 - - - - -
35 - 40  
37.50
 ไก่สดทั้งตัว (ไม่รวมเครื่องใน)     บาท/ตัว 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 - - - - -
65 - 70  
67.50
 ไก่สดทั้งตัว (รวมเครื่องใน)     บาท/ตัว 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 - - - - -
60 - 65  
62.50
 ไข่ไก่ เบอร์ 0     บาท/ฟอง 3.46 3.65 3.52 3.79 4.04 4.05 4.05 - - - - -
3.3 - 4.1  
3.79
 ไข่ไก่ เบอร์ 1     บาท/ฟอง 3.16 3.35 3.22 3.49 3.74 3.75 3.75 - - - - -
3 - 3.8  
3.49
 ไข่ไก่ เบอร์ 2     บาท/ฟอง 2.76 2.95 2.82 3.09 3.34 3.35 3.35 - - - - -
2.6 - 3.4  
3.09
 ไข่ไก่ เบอร์ 3     บาท/ฟอง 2.66 2.85 2.72 2.99 3.24 3.25 3.25 - - - - -
2.5 - 3.3  
2.99
 ไข่ไก่ เบอร์ 4     บาท/ฟอง 2.36 2.55 2.42 2.69 2.94 2.95 2.95 - - - - -
2.2 - 3  
2.69
 ไข่ไก่ เบอร์ 5     บาท/ฟอง 2.26 2.45 2.32 2.59 2.84 2.85 2.85 - - - - -
2.1 - 2.9  
2.59
 ไข่เป็ด กลาง     บาท/ฟอง 4.15 4.15 3.93 3.85 3.85 3.85 3.85 - - - - -
3.8 - 4.2  
3.95
 ไข่เป็ด เล็ก     บาท/ฟอง 3.85 3.85 3.67 3.65 3.65 3.65 3.65 - - - - -
3.6 - 3.9  
3.71
 ไข่เป็ด ใหญ่     บาท/ฟอง 4.45 4.45 4.23 4.15 4.15 4.15 4.15 - - - - -
4.1 - 4.5  
4.25
 ไข่เป็ดเค็ม กลาง     บาท/ฟอง 5.25 5.25 4.80 4.75 4.75 4.75 4.75 - - - - -
4.5 - 5.5  
4.90
 ไข่เป็ดเค็ม ใหญ่     บาท/ฟอง 6.00 6.00 5.55 5.50 5.50 5.50 5.50 - - - - -
5 - 6.5  
5.65
 เนื้อโค ธรรมดา     บาท/กก. 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 - - - - -
240 - 260  
250.00
 เนื้อโค สันนอก ตะโพก     บาท/กก. 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 - - - - -
240 - 280  
260.00
 เนื้อโค สันใน     บาท/กก. 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 - - - - -
300 - 400  
350.00
 เนื้อโคส่วนน่อง   บาท/กก. 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 - - - - -
200 - 240  
220.00
 เนื้อโคสามชั้น   บาท/กก. 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 - - - - -
210 - 240  
225.00
 สุกรชำแหละ เนื้อแดง ตะโพก (ไม่ได้ตัดแต่ง)   บาท/กก. 105.12 109.50 107.26 126.32 123.69 122.50 122.50 - - - - -
95 - 130  
116.70
 สุกรชำแหละ เนื้อแดง ตะโพก     บาท/กก. 115.12 119.50 115.83 136.32 133.69 132.50 132.50 - - - - -
105 - 140  
126.49
 สุกรชำแหละ เนื้อแดง ไหล่ (ไม่ได้ตัดแต่ง)   บาท/กก. 105.12 109.50 107.26 126.32 123.69 122.50 122.50 - - - - -
95 - 130  
116.70
 สุกรชำแหละ เนื้อแดง ไหล่     บาท/กก. 115.12 119.50 115.83 136.32 133.69 132.50 132.50 - - - - -
105 - 140  
126.49
 สุกรชำแหละ เนื้อสัน สันนอก     บาท/กก. 120.12 124.50 120.83 141.32 138.69 137.50 137.50 - - - - -
110 - 145  
131.49
 สุกรชำแหละ เนื้อสัน สันใน     บาท/กก. 120.12 124.50 120.83 141.32 138.69 137.50 137.50 - - - - -
110 - 145  
131.49
 สุกรชำแหละ เนื้อสามชั้น     บาท/กก. 120.12 124.50 120.83 141.32 138.69 137.50 137.50 - - - - -
110 - 145  
131.49
 สุกรชำแหละ มันแข็ง     บาท/กก. 57.50 57.50 57.50 57.50 57.50 57.50 57.50 - - - - -
55 - 60  
57.50
 สุกรชำแหละ มันเปลว     บาท/กก. 32.50 32.50 32.50 32.50 32.50 32.50 32.50 - - - - -
30 - 35  
32.50
 สุกรชำแหละ เศษมัน     บาท/กก. 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 - - - - -
40 - 45  
42.50
   ผลไม้
 กล้วยไข่ กลาง     บาท/หวี 22.50 25.75 27.50 25.74 22.50 22.50 22.50 - - - - -
20 - 30  
24.14
 กล้วยไข่ ใหญ่     บาท/หวี 37.50 40.75 42.50 40.74 37.50 37.50 37.50 - - - - -
35 - 45  
39.14
 กล้วยน้ำว้า     บาท/หวี 32.50 35.75 37.50 33.68 32.50 32.50 32.50 - - - - -
30 - 40  
33.85
 กล้วยหอมทอง ใหญ่     บาท/ผล 6.42 7.80 8.07 8.08 8.07 8.26 8.85 - - - - -
5.38 - 10.76  
7.94
 เงาะโรงเรียน     บาท/กก. - - - 73.33 61.19 32.98 43.65 - - - - -
25 - 80  
52.79
 แตงโม กินรี     บาท/กก. 25.79 27.50 27.50 27.50 27.50 27.50 27.50 - - - - -
22 - 30  
27.26
 ทุเรียนชะนี     บาท/กก. - - - 99.17 107.14 110.00 110.00 - - - - -
80 - 120  
106.58
 ทุเรียนหมอนทอง     บาท/กก. - - - 128.33 135.00 140.00 140.00 - - - - -
110 - 150  
135.83
 ฝรั่งกิมจู (คละ)     บาท/กก. 25.60 26.75 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 - - - - -
20 - 30  
23.55
 ฝรั่งกิมจู (คัด)     บาท/กก. 35.60 36.75 32.50 32.50 32.50 32.50 32.50 - - - - -
30 - 40  
33.55
 มะม่วงเขียวเสวย ดิบ เบอร์ 0     บาท/กก. - - 42.50 45.74 37.50 39.88 52.12 - - - - -
35 - 60  
43.55
 มะม่วงเขียวเสวย ดิบ เบอร์ 1     บาท/กก. - - 32.50 35.74 27.50 29.88 40.58 - - - - -
25 - 45  
33.24
 มะม่วงน้ำดอกไม้ สุก เบอร์ 0     บาท/กก. 105.00 94.50 64.17 56.62 42.50 44.88 63.46 - - - - -
40 - 110  
67.30
 มะม่วงน้ำดอกไม้ สุก เบอร์ 1     บาท/กก. 85.00 74.50 49.52 44.26 32.50 34.88 49.81 - - - - -
30 - 90  
52.92
 มะละกอแขกดำ     บาท/กก. 32.50 32.50 32.50 30.74 27.50 27.50 27.50 - - - - -
25 - 35  
30.11
 มะละกอฮอลแลนด์   บาท/กก. 41.55 41.75 37.50 35.74 32.50 32.50 35.58 - - - - -
30 - 45  
36.73
 มังคุด (ผิวมัน)     บาท/กก. - - - 114.17 118.33 60.60 57.50 - - - - -
55 - 140  
87.65
 ลองกอง     บาท/ กก. - - - - 75.00 52.38 56.15 - - - - -
45 - 80  
61.18
 ลำไย อีดอ     บาท/กก. 69.76 65.00 - - - - 57.50 - - - - -
55 - 80  
64.09
 ลิ้นจี่ พันธุ์จักรพรรดิ์     บาท/กก. - - - - - 71.25 55.00 - - - - -
50 - 110  
63.13
 ลิ้นจี่ พันธุ์ฮงฮวย     บาท/กก. - - - - 45.00 45.00 - - - - - -
40 - 50  
45.00
 ส้มเขียวหวาน รังสิต เบอร์ 4     บาท/กก. 42.02 51.00 48.69 48.68 43.45 43.69 56.73 - - - - -
35 - 65  
47.75
 ส้มเขียวหวาน รังสิต เบอร์ 5     บาท/กก. 54.52 63.50 60.60 58.68 53.45 53.69 66.73 - - - - -
45 - 80  
58.74
 ส้มเขียวหวาน รังสิต เบอร์ 6     บาท/กก. 67.02 74.63 70.60 68.68 63.45 63.69 76.73 - - - - -
60 - 90  
69.26
 ส้มโอพันธ์ทองดี ขนาดเล็ก     บาท/ผล 45.00 46.25 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 - - - - -
40 - 55  
45.18
 ส้มโอพันธ์ทองดี ขนาดใหญ่     บาท/ผล 70.00 70.50 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 - - - - -
60 - 90  
66.50
 สับปะรด ศรีราชา เบอร์ 1     บาท/กก. 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 21.55 21.50 - - - - -
19 - 25  
22.22
 สับปะรด ศรีราชา เบอร์ 2     บาท/กก. 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 17.55 17.50 - - - - -
17 - 19  
18.22
 สับปะรด ศรีราชา เบอร์ 3     บาท/กก. 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 15.05 15.00 - - - - -
14 - 17  
15.72
   ผักสด
 กะหล่ำดอก คละ     บาท/กก. 27.14 29.43 36.24 32.29 27.57 36.02 36.50 - - - - -
25 - 38  
32.17
 กะหล่ำดอก คัด     บาท/กก. 33.21 35.75 42.26 38.68 33.69 42.02 42.50 - - - - -
30 - 45  
38.30
 กะหล่ำปลี คละ     บาท/กก. 15.71 13.50 13.93 17.68 18.21 20.33 17.85 - - - - -
12 - 22  
16.74
 กะหล่ำปลี คัด     บาท/กก. 23.21 22.50 22.50 24.85 24.40 26.17 23.04 - - - - -
20 - 30  
23.81
 ข้าวโพดฝักอ่อน     บาท/กก. 44.00 44.00 44.00 40.47 38.00 38.00 44.00 - - - - -
36 - 46  
41.78
 ขิง อ่อน     บาท/กก. 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 72.14 75.00 - - - - -
60 - 80  
67.45
 ขิงแก่     บาท/กก. 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 46.79 47.50 - - - - -
40 - 50  
45.61
 ขึ้นฉ่าย คละ     บาท/ขีด 5.74 5.75 7.45 7.85 10.31 10.45 9.04 - - - - -
5 - 13  
8.08
 ขึ้นฉ่าย คัด     บาท/ขีด 7.74 7.75 9.45 9.85 12.31 12.45 11.04 - - - - -
7 - 15  
10.08
 ต้นหอม คละ     บาท/ขีด 5.74 5.75 6.21 5.85 6.36 12.60 8.19 - - - - -
5 - 16  
7.24
 ต้นหอม คัด     บาท/ขีด 7.74 7.75 8.21 7.85 8.36 14.60 10.19 - - - - -
7 - 18  
9.24
 แตงกวา คละ     บาท/กก. 22.14 18.93 16.74 19.32 19.50 16.71 17.85 - - - - -
15 - 28  
18.74
 แตงกวา คัด     บาท/กก. 29.02 24.75 22.60 24.38 25.83 22.74 23.04 - - - - -
20 - 35  
24.62
 ถั่วฝักยาว คละ     บาท/กก. 61.26 31.30 30.88 40.97 46.93 35.93 29.42 - - - - -
22 - 82  
39.53
 ถั่วฝักยาว คัด     บาท/กก. 67.55 37.10 36.74 46.94 52.90 41.83 35.27 - - - - -
28 - 90  
45.48
 ผักกวางตุ้ง คละ     บาท/กก. 18.40 17.75 18.00 23.26 24.14 23.36 16.88 - - - - -
15 - 32  
20.26
 ผักกวางตุ้ง คัด     บาท/กก. 26.31 25.00 24.79 28.82 30.62 29.55 23.27 - - - - -
20 - 40  
26.91
 ผักกะเฉด     บาท/กำ 22.50 22.50 22.50 22.50 19.83 21.14 23.50 - - - - -
18 - 25  
22.07
 ผักกาดขาวปลี คละ     บาท/กก. 20.83 19.00 19.29 22.18 23.10 25.50 22.35 - - - - -
18 - 28  
21.75
 ผักกาดขาวปลี คัด     บาท/กก. 28.21 27.50 27.50 29.85 29.40 31.33 28.31 - - - - -
25 - 35  
28.87
 ผักกาดหอม คละ     บาท/กก. 20.79 23.05 29.02 35.50 32.90 47.19 30.54 - - - - -
15 - 62  
31.28
 ผักกาดหอม คัด     บาท/กก. 27.26 29.50 35.36 41.91 39.40 53.69 36.73 - - - - -
20 - 70  
37.69
 ผักคะน้า คละ     บาท/กก. 21.79 20.50 22.48 24.24 24.14 25.93 22.81 - - - - -
18 - 28  
23.13
 ผักคะน้า คัด     บาท/กก. 28.21 26.50 28.12 30.44 30.36 31.83 28.77 - - - - -
22 - 35  
29.18
 ผักชี คละ     บาท/ขีด 6.98 8.80 7.45 7.38 14.79 14.50 9.35 - - - - -
5 - 21  
9.89
 ผักชี คัด     บาท/ขีด 8.98 10.80 9.45 9.38 16.79 16.50 11.35 - - - - -
7 - 23  
11.89
 ผักบุ้งจีน คละ     บาท/กก. 21.86 18.38 18.60 23.24 21.36 20.17 16.88 - - - - -
15 - 32  
20.07
 ผักบุ้งจีน คัด     บาท/กก. 27.88 26.25 25.98 28.91 28.29 25.19 22.65 - - - - -
20 - 40  
26.45
 ผักบุ้งไทย     บาท/กำ 12.71 11.00 11.00 12.18 11.48 11.00 11.00 - - - - -
10 - 14  
11.48
 พริกขี้หนูจินดา     บาท/ขีด 4.83 4.50 4.50 4.74 4.88 4.60 4.50 - - - - -
4 - 6  
4.65
 พริกสดชี้ฟ้า     บาท/ขีด 4.83 4.50 4.50 4.74 4.88 4.60 4.50 - - - - -
4 - 6  
4.65
 ฟักเขียว คละ     บาท/กก. 14.40 16.05 13.50 13.50 13.50 13.50 15.35 - - - - -
10 - 18  
14.26
 ฟักเขียว คัด     บาท/กก. 20.60 21.98 19.00 19.00 19.00 19.00 21.15 - - - - -
15 - 25  
19.96
 มะเขือเจ้าพระยา     บาท/กก. 27.26 21.75 18.21 18.68 17.50 17.50 20.58 - - - - -
15 - 30  
20.21
 มะเขือเทศผลใหญ่ คละ     บาท/กก. 22.50 19.00 19.00 20.59 19.33 21.50 24.65 - - - - -
15 - 28  
20.94
 มะเขือเทศผลใหญ่ คัด     บาท/กก. 29.26 27.50 27.50 28.47 26.02 27.14 30.35 - - - - -
20 - 35  
28.03
 มะเขือเทศสีดา คละ     บาท/กก. 25.93 19.00 21.93 27.12 23.29 24.36 29.19 - - - - -
18 - 38  
24.40
 มะเขือเทศสีดา คัด     บาท/กก. 32.98 27.50 29.31 33.12 29.64 31.07 35.00 - - - - -
25 - 45  
31.23
 มะนาว เบอร์ 1-2     บาท/ผล 2.75 3.40 4.58 5.25 4.46 2.92 1.98 - - - - -
1.5 - 5.5  
3.62
 มะนาว เบอร์ 3-4     บาท/ผล 1.75 2.40 3.58 4.25 3.46 1.92 1.25 - - - - -
1 - 4.5  
2.66
 มะระจีน คละ     บาท/กก. 30.17 26.50 22.50 27.32 23.79 23.50 22.46 - - - - -
18 - 35  
25.18
 มะระจีน คัด     บาท/กก. 35.90 32.50 28.90 33.26 29.33 29.00 28.65 - - - - -
25 - 40  
31.08
 หน่อไม้ฝรั่ง คละ     บาท/กก. 202.90 174.00 145.76 109.24 101.00 114.33 121.00 - - - - -
100 - 222  
138.32
 หน่อไม้ฝรั่ง คัด     บาท/กก. 209.40 180.50 152.26 115.74 107.50 120.83 127.50 - - - - -
105 - 230  
144.82
 หัวผักกาด คละ     บาท/กก. 17.81 16.50 16.50 18.09 23.10 23.88 20.69 - - - - -
15 - 28  
19.51
 หัวผักกาด คัด     บาท/กก. 23.02 22.50 22.50 23.32 29.40 30.12 26.88 - - - - -
20 - 35  
25.39
   พืชน้ำมันและน้ำมันพืช
 งาขาว (เมล็ดใหญ่)     บาท/กก. 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 - - - - -
90 - 100  
95.00
 งาดำ     บาท/ กก. 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 - - - - -
90 - 100  
95.00
 ถั่วลิสงกะเทาะเปลือก คัดธรรมดา     บาท/ กก. 72.50 72.50 72.50 72.50 72.50 72.50 72.50 - - - - -
70 - 75  
72.50
 ถั่วลิสงกะเทาะเปลือก คัดพิเศษ     บาท/ กก. 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 - - - - -
80 - 85  
82.50
 น้ำมันถั่วลิสงบริสุทธิ์ บรรจุขวด 1 ลิตร ตรากวางบิน     บาท/ขวด 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 - - - - -
120 - 130  
125.00
 น้ำมันถั่วลิสงบริสุทธิ์ชนิดบรรจุขวด 2 ลิตร     บาท/ขวด 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 - - - - -
230 - 250  
240.00
 น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ บรรจุขวด 1 ลิตร ตรากุ๊ก     บาท/ขวด 44.14 47.17 47.19 48.00 47.86 47.50 47.50 - - - - -
38 - 55  
47.05
 น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ บรรจุขวด 1 ลิตร ตราองุ่น     บาท/ขวด 45.69 48.23 46.19 48.09 47.50 47.50 47.50 - - - - -
39 - 55  
47.24
 น้ำมันทานตะวันสำเร็จรูป ชนิดบรรจุขวด ตราองุ่น (น้ำมันในประเทศ)   บาท/ขวด 66.00 72.10 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 - - - - -
55 - 83  
70.44
 น้ำมันทานตะวันสำเร็จรูป บรรจุขวด ตรากุ๊ก (น้ำมันในประเทศ)     บาท/ขวด 61.05 63.50 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 - - - - -
55 - 71  
62.08
 น้ำมันปาล์มสำเร็จรูป ชนิดบรรจุถุงไม่มีตรา     บาท/ กก. 27.50 26.60 26.50 26.50 26.50 26.50 26.50 - - - - -
26 - 28  
26.66
 น้ำมันปาล์มสำเร็จรูปชนิดบรรจุขวด 1 ลิตร   บาท/ขวด 35.50 35.05 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 - - - - -
28 - 42  
35.08
 น้ำมันรำข้าวบริสุทธิ์สำเร็จรูปบรรจุขวด 1 ลิตร ตราคิง     บาท/ขวด 63.05 62.90 62.31 62.50 62.50 62.50 62.50 - - - - -
59 - 65  
62.61
 น้ำมันรำข้าวบริสุทธิ์สำเร็จรูปบรรจุขวด 1 ลิตร ตราชิม     บาท/ขวด 62.50 62.50 63.74 64.50 64.50 64.50 64.50 - - - - -
60 - 65  
63.82
 มะพร้าวขาวขูด (ไม่ขูดผิว)     บาท/ กก. 67.50 67.50 67.50 67.50 64.40 62.50 62.50 - - - - -
60 - 70  
65.63
 มะพร้าวทับสะแก ผลใหญ่ ปอกเปลือก     บาท/ผล 29.79 30.00 26.45 24.12 20.12 16.50 16.50 - - - - -
15 - 35  
23.35
   พืชอาหาร
 กระเจี๊ยบแห้ง   บาท/กก. 180.00 210.50 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 - - - - -
170 - 240  
220.07
 กระเทียมแห้งแกะกลีบ กลีบกลาง     บาท/ กก. 145.00 125.00 112.62 105.00 99.29 95.00 95.00 - - - - -
90 - 150  
110.99
 กระเทียมแห้งแกะกลีบ กลีบเล็ก     บาท/ กก. 155.00 135.00 122.62 115.00 109.29 105.00 105.00 - - - - -
100 - 160  
120.99
 กระเทียมแห้งแกะกลีบ กลีบใหญ่     บาท/ กก. 145.00 125.00 112.62 105.00 99.29 95.00 95.00 - - - - -
90 - 150  
110.99
 กระเทียมแห้งมัดจุก หัวกลาง     บาท/ กก. 115.00 98.75 78.10 74.71 84.29 80.00 80.00 - - - - -
65 - 120  
87.26
 กระเทียมแห้งมัดจุก หัวเล็ก     บาท/ กก. 102.50 86.25 65.60 62.21 71.79 67.50 67.50 - - - - -
55 - 105  
74.76
 กระเทียมแห้งมัดจุก หัวใหญ่     บาท/ กก. 140.00 120.00 98.10 94.71 104.29 100.00 100.00 - - - - -
80 - 150  
108.16
 พริกขี้หนูแห้ง อย่างดี     บาท/ กก. 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 - - - - -
210 - 230  
220.00
 พริกขี้หนูแห้ง อย่างรอง     บาท/ กก. 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 - - - - -
160 - 170  
165.00
 พริกไทยขาว อย่างดี     บาท/ กก. 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 - - - - -
490 - 510  
500.00
 พริกไทยดำ อย่างดี     บาท/ กก. 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 - - - - -
380 - 400  
390.00
 มะขามเปียก แกะเมล็ด     บาท/ กก. 95.60 78.50 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 - - - - -
70 - 110  
78.44
 มันฝรั่ง เกรดบี     บาท/ กก. 27.76 28.40 26.52 25.00 25.00 25.00 27.15 - - - - -
24 - 30  
26.40
 มันฝรั่ง เกรดเอ     บาท/ กก. 31.76 32.40 30.52 29.00 29.00 29.00 31.15 - - - - -
28 - 34  
30.40
 มันฝรั่ง เกรดโอ     บาท/ กก. 36.14 37.10 34.52 33.00 33.00 33.00 35.69 - - - - -
32 - 40  
34.64
 ลูกเดือยกะเทาะเปลือก   บาท/ กก. 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 - - - - -
80 - 85  
82.50
 หอมแดงภาคเหนือ ตัดจุก หัวกลาง     บาท/ กก. 46.55 27.50 27.50 31.03 37.50 37.50 37.50 - - - - -
25 - 60  
35.01
 หอมแดงภาคเหนือ ตัดจุก หัวเล็ก     บาท/ กก. 40.05 21.00 21.00 24.53 31.00 31.00 31.00 - - - - -
20 - 52  
28.51
 หอมแดงภาคเหนือ ตัดจุก หัวใหญ่     บาท/ กก. 64.05 45.00 45.00 48.53 55.00 55.00 55.00 - - - - -
40 - 80  
52.51
 หอมแดงภาคเหนือ มัดจุก หัวกลาง     บาท/ กก. 41.55 22.50 22.50 26.03 32.50 32.50 37.88 - - - - -
20 - 55  
30.78
 หอมแดงภาคเหนือ มัดจุก หัวเล็ก     บาท/ กก. 35.55 16.50 16.50 20.03 26.50 26.50 31.88 - - - - -
15 - 48  
24.78
 หอมแดงภาคเหนือ มัดจุก หัวใหญ่     บาท/ กก. 54.05 35.00 35.00 38.53 45.00 45.00 50.38 - - - - -
30 - 70  
43.28
 หอมแดงศรีสะเกษ ตัดจุก หัวกลาง     บาท/ กก. 44.05 25.00 25.00 28.13 - - - - - - - -
20 - 60  
30.55
 หอมแดงศรีสะเกษ ตัดจุก หัวเล็ก     บาท/ กก. 31.55 15.50 15.50 18.63 - - - - - - - -
13 - 45  
20.30
 หอมแดงศรีสะเกษ ตัดจุก หัวใหญ่     บาท/ กก. 64.05 45.00 45.00 48.13 - - - - - - - -
40 - 80  
50.55
 หอมแดงศรีสะเกษ มัดจุก หัวกลาง     บาท/ กก. 41.55 22.50 22.50 25.63 - - - - - - - -
20 - 55  
28.05
 หอมแดงศรีสะเกษ มัดจุก หัวเล็ก     บาท/ กก. 31.55 12.50 12.50 16.09 - - - - - - - -
10 - 45  
18.16
 หอมแดงศรีสะเกษ มัดจุก หัวใหญ่     บาท/ กก. 54.05 35.00 35.00 38.13 - - - - - - - -
30 - 70  
40.55
 หอมหัวใหญ่สันป่าตอง เบอร์ 0-1     บาท/กก. 27.00 28.40 26.52 25.12 26.33 25.00 25.00 - - - - -
24 - 32  
26.20
 หอมหัวใหญ่สันป่าตอง เบอร์ 2     บาท/กก. 25.00 26.40 24.52 23.12 24.33 23.00 23.00 - - - - -
22 - 30  
24.20
 หอมหัวใหญ่อำเภอฝาง เบอร์ 0-1     บาท/ กก. - - 26.41 25.18 27.67 27.00 27.00 - - - - -
24 - 30  
26.65
 หอมหัวใหญ่อำเภอฝาง เบอร์ 2     บาท/ กก. - - 24.41 23.12 24.33 23.00 23.00 - - - - -
22 - 26  
23.57
   สัตว์น้ำ
 กุ้งก้ามกรามบ่อเลี้ยงไทย (ขนาดกลาง) 15-16 ตัว/กก.     บาท/กก. 575.00 575.00 575.00 575.00 575.00 575.00 575.00 - - - - -
450 - 700  
575.00
 กุ้งขาว (40 ตัว/กก.)     บาท/กก. 283.57 293.00 288.81 266.18 255.00 264.05 272.69 - - - - -
250 - 300  
274.76
 กุ้งขาว (50 ตัว/กก.)     บาท/กก. 263.57 273.00 268.81 246.18 225.48 234.05 242.69 - - - - -
220 - 280  
250.54
 กุ้งขาว (60 ตัว/กก.)     บาท/กก. 233.57 243.00 241.19 217.94 205.00 214.05 222.69 - - - - -
200 - 250  
225.35
 กุ้งขาว (70 ตัว/กก.)     บาท/กก. 209.76 213.00 211.19 193.82 185.00 194.05 202.69 - - - - -
180 - 220  
201.36
 กุ้งขาว (80 ตัว/กก.)     บาท/กก. 189.76 193.00 191.19 173.82 165.00 174.05 182.69 - - - - -
160 - 200  
181.36
 ปลาช่อน   บาท/กก. 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 - - - - -
130 - 130  
130.00
 ปลาดุก (บิ๊กอุย)     บาท/กก. 85.00 83.50 79.88 82.50 82.50 82.50 80.38 - - - - -
65 - 90  
82.32
 ปลาทับทิม   บาท/กก. 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 - - - - -
100 - 110  
105.00
 ปลาทู (3 ตัว/เข่ง)     บาท/เข่ง 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 - - - - -
20 - 25  
22.50
 ปลาทูสด (9/12 ตัว/กก.)     บาท/กก. 104.05 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 - - - - -
90 - 110  
104.86
 ปลานิล   บาท/กก. 70.00 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 - - - - -
60 - 75  
67.86
 ปลาสวาย   บาท/กก. 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 - - - - -
50 - 70  
60.00
 ปลาหมึกกระดอง (คละ)     บาท/กก. 223.10 223.00 215.00 225.59 230.00 230.00 200.00 - - - - -
140 - 260  
220.96
 ปลาหมึกกล้วย (คละ)     บาท/กก. 194.52 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 - - - - -
160 - 220  
194.93
 หอยแครง (ชนิดคละ)     บาท/กก. 159.52 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 - - - - -
120 - 200  
125.65
 หอยแมลงภู่ (ชนิดคละ)     บาท/กก. 70.00 70.00 70.00 70.00 67.74 67.50 67.50 - - - - -
55 - 80  
68.96
 หอยลาย (ชนิดคละ)     บาท/กก. 89.05 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 - - - - -
70 - 100  
89.86
 
 
 
alt alt
alt
จำนวนผู้เข้าชม  คน

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 0-2507-5616-7    แฟกซ์. 0-2547-5370 

 

 

สภาเกษตรกรฯเสนอ 3 ประเด็นต่อ “ร่าง พรบ.คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ…..”

alt

      ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ได้เข้าร่วมรับฟังและเสนอความคิดเห็น “ร่าง พรบ.คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ…..” ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลี่ย์โฮต็ล ประตูน้ำ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ได้ถูกแต่งตั้งขึ้นตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการฯพิจารณาเห็นว่ากฎหมายขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับปัจจุบันพบว่าประชาชนโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมไม่ได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาขายฝากและเป็นสาเหตุสำคัญของการสูญเสียที่ดินทำกินอันเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ คณะกรรมการฯจึงได้มีมติเห็นชอบให้จัดทำ “ร่าง พรบ.คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ…..” โดยมีเจตนารมณ์ในการกำหนดมาตรการและกลไกพิเศษเพื่อคุ้มครองประชาชนจากสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยที่ไม่เป็นธรรม ทางสภาเกษตรกรแห่งชาติเห็นว่าสาระของร่างกฎหมายน้ำหนักจะไปอยู่ที่“ผู้ซื้อฝาก”จึงได้เสนอความเห็นใน 3 ประเด็น คือ การกำหนดระยะเวลาในการขายฝาก ควรมีกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี , ห้ามขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยที่อยู่ในที่ดินประกอบอาชีพเกษตรกรรม , ในกรณีที่หลุดสัญญาการขายฝากไปแล้วสามารถให้“ผู้ขายฝาก”มีสิทธิ์ซื้อคืนได้ และควรกำหนดระยะซื้อคืนภายใน 1-3 ปี ในราคาเดิมบวกดอกเบี้ยตามกฎหมายกำหนด โดยประเด็นดังกล่าวสภาเกษตรกรฯได้เคยเสนอไปยังกระทรวงยุติธรรมแล้ว หลังจากนั้นมาก็ได้มีการพิจารณาเรื่องนี้หลายครั้งและเชิญทางสภาเกษตรกรฯไปชี้แจงล่าสุดคือครั้งนี้ หากร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวมีน้ำหนักการคุ้มครองไปทาง“ผู้ซื้อฝาก”มากกว่าหรือขั้นตอนการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐยุ่งยากและเอื้อต่อ“ผู้ซื้อฝาก”เมื่อเกษตรกรมีความจำเป็นก็จะทำให้เกิดกรณีการหลีกเลี่ยงสัญญาซื้อขายฝากเป็นการซื้อขายสิทธิ์เด็ดขาดแทน ปัญหาจะเกิดตามมาคือหนี้นอกระบบที่มีการทวงหนี้รูปแบบต่างๆ การสูญเสียที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัยเกษตรกรก็จะเกิดความเดือดร้อนแน่นอน โดยจะมีการยกร่าง ปรับปรุง/แก้ไขและรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

 

 

หน้า 1 จาก 4

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้9
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้9
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้26
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว104
mod_vvisit_counterเดือนนี้474
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว624
mod_vvisit_counterทั้งหมด26391

We have: 1 guests, 1 bots online
ไอพี: 3.87.147.184
วันนี้: พ.ค. 27, 2019

หน่วยงานภาครัฐนายสุทิน  ชฎาดำ
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดราชบุรี

ผู้เข้าชมขณะนี้

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

พยากรณ์อากาศ