Please update your Flash Player to view content.

รายงานราคาขายส่งผักและผลไม้ ณ ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี อาคารผัก ล่าสุด ประจำวันที่ 19 กรฎาคม 2561

รายงานราคาขายส่งผักและผลไม้ ณ ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี

อาคารผัก  ล่าสุด ประจำวันที่ 19 กรฎาคม 2561

 
รายการผักทั่วไป
ราคา
หน่วย
        กะหล่ำปลี    
                 กะหล่ำปลีเขียว
14.00
กิโลกรัม
                 กะหล่ำปลีม่วง
40.00
กิโลกรัม
        กุยช่าย    
                 กุยช่ายขาว
110.00
กิโลกรัม
                 กุยช่ายดอก
35.00
กิโลกรัม
        ข้าวโพดฝักอ่อน    
                 ข้าวโพดฝักอ่อน
22.00
กิโลกรัม
        ขึ้นฉ่าย    
                 ขึ้นฉ่าย
60.00
กิโลกรัม
        แขนงคะน้า    
                 แขนงคะน้า
35.00
กิโลกรัม
        ชะอม    
                 ชะอม(ถุง)
12.00
กำ
        บวบ    
                 บวบเหลี่ยม
8.00
กิโลกรัม
                 บวบงู
16.00
กิโลกรัม
                 บวบหอม
10.00
กิโลกรัม
        ผักกวางตุ้ง    
                 ผักกวางตุ้งไต้หวัน
8.00
กิโลกรัม
                 ผักกวางตุ้งดอก
8.00
กิโลกรัม
                 ผักกวางตุ้งธรรมดา
6.00
กิโลกรัม
        ผักกระเฉด    
                 ผักกระเฉด
12.00
กำ
        ผักกาด    
                 ผักกาดขาว(ลุ้ย)
18.00
กิโลกรัม
                 ผักกาดหอม
20.00
กิโลกรัม
                 ผักกาดหัว(ไชเท้า)
7.00
กิโลกรัม
        ผักขม    
                 ผักขมจีน
10.00
กิโลกรัม
        ผักบุ้ง    
                 ผักบุ้งไทย
6.00
กำ
                 ผักบุ้งจีน
10.00
กิโลกรัม
        ฟักเขียว    
                 ฟักเขียวอ่อน
8.00
กิโลกรัม
        มะเขือ    
                 มะเขือเทศผลใหญ่
12.00
กิโลกรัม
                 มะเขือเทศราชินี
45.00
กิโลกรัม
                 มะเขือเทศสีดา
15.00
กิโลกรัม
                 มะเขือเปราะ
15.00
กิโลกรัม
                 มะเขือไข่เต่า
18.00
กิโลกรัม
                 มะเขือพวง
15.00
กิโลกรัม
                 มะเขือม่วง
18.00
กิโลกรัม
                 มะเขือยาว
18.00
กิโลกรัม
                 มะเขือลิง
18.00
กิโลกรัม
                 มะเขือเขียวเสวย
18.00
กิโลกรัม
                 มะเขือจาน
20.00
กิโลกรัม
                 มะเขือบัวลอย
18.00
กิโลกรัม
                 มะเขือเหลือง
20.00
กิโลกรัม
        มะระ    
                 มะระจีน
18.00
กิโลกรัม
                 มะระขี้นก
14.00
กิโลกรัม
        มะละกอ    
                 มะละกอดิบ
6.00
กิโลกรัม
        ยอดมะพร้าว    
                 ยอดมะพร้าว
35.00
กิโลกรัม
        ลูกน้ำเต้า    
                 ลูกน้ำเต้า
10.00
กิโลกรัม
        หน่อไม้    
                 หน่อไม้ฝรั่ง
100.00
กิโลกรัม
                 หน่อไม้ปี๊บ
30.00
กิโลกรัม
                 หน่อไม้ไผ่ตง
12.00
กิโลกรัม
        เห็ด    
                 เห็ดเป๋าฮื้อ
50.00
กิโลกรัม
                 เห็ดนางฟ้า
35.00
กิโลกรัม
                 เห็ดนางรม
80.00
กิโลกรัม
                 เห็ดฟาง
100.00
กิโลกรัม
                 เห็ดหอมสด
140.00
กิโลกรัม
                 เห็ดหูหนู
56.00
กิโลกรัม
                 เห็ดแพ็ค
12.00
แพ็ค
        กระเจี๊ยบ    
                 กระเจี๊ยบเขียว
16.00
กิโลกรัม
        คะน้า    
                 คะน้าต้น
7.00
กิโลกรัม
                 คะน้ายอด
10.00
กิโลกรัม
                 คะน้าฮ่องกง
10.00
กิโลกรัม
        แตง    
                 แตงโมอ่อน
10.00
กิโลกรัม
                 แตงกวา
12.00
กิโลกรัม
                 แตงร้าน
5.00
กิโลกรัม
        ถั่ว    
                 ถั่วฝักยาว
20.00
กิโลกรัม
                 ถั่วพู
15.00
กิโลกรัม
                 ถั่วลันเตาจีน
90.00
กิโลกรัม
                 ถั่วลันเตาหวานนอก
90.00
กิโลกรัม
                 ถั่วแขก
10.00
กิโลกรัม
        กะหล่ำดอก    
                 กะหล่ำดอก(ขาว)
20.00
กิโลกรัม
        สายบัว    
                 สายบัว
12.00
กิโลกรัม
                 สายบัว
12.00
กิโลกรัม
                 ไหลบัว
60.00
กิโลกรัม
 
รายการผักปรุงรส
ราคา
หน่วย
        กระชาย    
                 กระชายหัว
30.00
กิโลกรัม
                 กระชายซอย
35.00
กิโลกรัม
        ขมิ้น    
                 ขมิ้นขาว(ปอก)
60.00
กิโลกรัม
                 ขมิ้นเหลือง
28.00
กิโลกรัม
                 ขมิ้นขาว(ไม่ปอก)
15.00
กิโลกรัม
        ข่า    
                 ข่าอ่อน
25.00
กิโลกรัม
                 ข่าแก่
10.00
กิโลกรัม
        ขิง    
                 ขิงอ่อน
26.00
กิโลกรัม
                 ขิงแก่
30.00
กิโลกรัม
                 ขิงซอย
30.00
กิโลกรัม
        ตะไคร้    
                 ตะไคร้
12.00
กิโลกรัม
        ต้นหอม    
                 ต้นหอม
30.00
กิโลกรัม
        ผักชี    
                 ผักชีไทย
30.00
กิโลกรัม
                 ผักชีฝรั่ง
20.00
กิโลกรัม
                 ผักชีลาว
15.00
กิโลกรัม
        มะนาว    
                 มะนาวเบอร์ใหญ่
0.50
ลูก
                 มะนาวเบอร์กลาง
0.30
ลูก
                 มะนาวเบอร์เล็ก
0.15
ลูก
        มะกรูด    
                 ลูกมะกรูด
0.50
ลูก
        ใบ    
                 ใบกระเพรา
15.00
กิโลกรัม
                 ใบมะกรูด
35.00
กิโลกรัม
                 ใบแมงลัก
15.00
กิโลกรัม
                 ใบสะระแหน่
55.00
กิโลกรัม
                 ใบโหระพา
15.00
กิโลกรัม
                 ใบกระเจี๊ยบ
6.00
กำ
                 ใบกุยช่าย
35.00
กิโลกรัม
        พริก    
                 พริกไทยอ่อน
100.00
กิโลกรัม
                 พริกชี้ฟ้าเขียว
30.00
กิโลกรัม
                 พริกจินดาเขียว
45.00
กิโลกรัม
                 พริกจินดาแดง
35.00
กิโลกรัม
                 พริกกะเหรี่ยง
40.00
กิโลกรัม
                 พริกขี้หนูสวนใหญ่
50.00
กิโลกรัม
                 พริกขี้หนูสวนเล็ก
140.00
กิโลกรัม
                 พริกขี้หนูคลองท่อ
50.00
กิโลกรัม
                 พริกขี้หนูยอดสน
50.00
กิโลกรัม
                 พริกยำเขียว
35.00
กิโลกรัม
                 พริกยำแดง
40.00
กิโลกรัม
                 พริกมัน
30.00
กิโลกรัม
                 พริกหยวก
40.00
กิโลกรัม
                 พริกเหลือง
130.00
กิโลกรัม
        กระเทียม    
                 กระเทียมไม่ตัดหมวด
55.00
กิโลกรัม
        หอมแดง    
                 หอมแดงไม่ตัดหมวด
40.00
กิโลกรัม
        มะขาม    
                 มะขามเปียกแกะเมล็ด
60.00
กิโลกรัม
 
 
 
**สอบถามราคาสินค้าเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายพัฒนาการตลาด เบอร์โทรศัพท์ 032-338250 ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ เวลา 8.00-17.00  

 

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภาครัฐ

พยากรณ์อากาศ