รายงานราคาขายส่งผักและผลไม้ ณ ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2561


รายงานราคาขายส่งผักและผลไม้ ณ ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี
ประจำวันที่  4 ธันวาคม 2561
ราการ ผักเมืองหนาว ราคา/บาท หน่วย
กรีนคอส    
กรีนคอส 70.00 กิโลกรัม
กะหล่ำดอกนอก    
กะหล่ำดอกนอก 35.00 กิโลกรัม
แครอท    
แครอทนอก 25.00 กิโลกรัม
ชูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน)    
ชูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน) 80.00 กิโลกรัม
เซลอรี่    
เซลอรี่ 70.00 กิโลกรัม
ต้นหอมญี่ปุ่น    
ต้นหอมญี่ปุ่น 60.00 กิโลกรัม
แตงกวาญี่ปุ่น    
แตงกวาญี่ปุ่น 50.00 กิโลกรัม
บร็อคโคลี่จีน    
บร็อคโคลี่จีน 40.00 กิโลกรัม
บีทรูท    
บีทรูท 50.00 กิโลกรัม
เบบี้แครอท    
เบบี้แครอท 120.00 กิโลกรัม
ปวยเหล็งไทย    
ปวยเหล็งไทย 70.00 กิโลกรัม
ผักกาดแก้ว    
ผักกาดแก้ว 60.00 กิโลกรัม
ฟักทองญี่ปุ่น    
ฟักทองญี่ปุ่น 45.00 กิโลกรัม
พริกหวานสีเขียว    
พริกหวานสีเขียว 90.00 กิโลกรัม
พริกหวานสีแดง    
พริกหวานสีแดง 90.00 กิโลกรัม
พริกหวานสีเหลือง    
พริกหวานสี่เหลือง 90.00 กิโลกรัม
เห็ดหอมสด    
เห็ดหอมสด 150.00 กิโลกรัม
พาร์สเลย์    
พาร์สเลย์ 80.00 กิโลกรัม
มะนาวเหลือง(เลมอน)    
มะนาวเหลือง(เลมอน) 90.00 กิโลกรัม
มันฝรั่ง    
มันฝรั่ง 40.00 กิโลกรัม
เห็ดเข็มทอง    
เห็ดเข็มทอง 80.00 กิโลกรัม
ยอดฟักแม้ว    
ยอดฟักแม้ว 30.00 กิโลกรัม
ลูกฟักแม้ว    
ลูกฟักแม้ว 10.00 กิโลกรัม
กรีนโอ๊ค    
กรีนโอ๊ค 100.00 กิโลกรัม
เรดโอ้ค    
เรดโอ้ค 100.00 กิโลกรัม
แรดิช    
แรดิช 70.00 กิโลกรัม
สลัดแก้ว    
สลัดแก้ว 60.00 กิโลกรัม
เสาวรส    
เสาวรส 30.00 กิโลกรัม
บัวหิมะ    
บัวหิมะ 50.00 กิโลกรัม
หอมใหญ่    
หอมใหญ่ 22.00 กิโลกรัม
 
 
 
 
 
**สอบถามราคาสินค้าเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายพัฒนาการตลาด เบอร์โทรศัพท์ 032-338250 ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ เวลา 8.00-17.00