Please update your Flash Player to view content.

ข่าวประชาสัมพันธ์ สภาเกษตกรจังหวัดราชบุรี


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
91 "ตลาดประชารัฐ" 9 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 914
92 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการตลาดประชารัฐปลอดภัย สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 951
93 วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 1077
94 สภาเกษตรกรฯสำรวจปัญหาและความต้องการพัฒนาภาคเกษตรที่แท้จริงของเกษตรกร สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 359
95 วมประชุมหารือบูรณาการขับเคลื่อนการพัมนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 170
96 สภาเกษตรกรฯจึงร่วมกับกระทรวงยุติธรรมเผยแพร่กฎหมายให้เกษตรกร สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 360
97 สภาเกษตรกรฯเกรงจะขัดแย้งขอให้ถอยฟังเสียงเกษตรกรก่อนปรับปรุง พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 256
98 เร่งเครื่องปราบ‘ศัตรูอ้อย’ l‘สุพรรณ-ราชบุรี’หนุนเกษตรกรใช้วิธีผสมผสาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 1798
99 สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรีร่วมมอบแจกันดอกไม้ต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายชยาวุธ จันทร ในวาระการเข้ารับดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 3132
100 สภาเกษตรกรแห่งชาติ MOU ร่วมสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาค นำการเกษตรสู่รั้วอาชีวะ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 251
101 มติเห็นด้วยดันกฎหมายดูแลโคเนื้อเป็น พระราชบัญญัติ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 241
102 สภาเกษตรกรแห่งชาติขับเคลื่อนแผนแม่บทร่วม ศอ.บต สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 154
103 2 หน่วยงานหารือร่วมสร้าง “อุตสาหกรรมชุมชน” สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 184
104 ร่างพรบ.ส่งเสริมกิจการโคเนื้อแห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มพลัง ศักยภาพ มั่นคงให้เกษตรกรโคบาล สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 181
105 สภาเกษตรกรแห่งชาติขอความเห็นคนเลี้ยงสัตว์ จากร่างกฎกระทรวงระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ พ.ศ….. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 165
106 สภาเกษตรกรแห่งชาติอยากเห็นงานวิจัยข้าวที่ชาวนามีส่วนกำหนดหัวข้อและร่วมในงานวิจัย นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวภายหลังเข้าร่วมประชุม “การปฏิรูประบบและพัฒนาข้าวไทย” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการศึกษาแนวทางการปฏิรูประบบและพัฒนาข้าวไทย สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 201
107 “ประพัฒน์” หวังเกษตรกรใช้ข้อมูลน้ำ/ภูมิอากาศ วางแผนและเพิ่มความหลากหลายทางการเกษตร สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 230
108 สภาเกษตรกรแห่งชาติพร้อมร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเกษตรกร สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 145
109 สภาเกษตรกรแห่งชาติเตือนเกษตรกรปลูกยางพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์รีบแจ้งข้อมูลภายในเดือนกันยายนนี้ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 148
110 สภาเกษตรกรฯขับเคลื่อนแผนแม่บทร่วมกระทรวงวิทย์ฯกระทรวงแรกกับโครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ 4 ปี 15,000 กลุ่ม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 161
111 1 เสียงร่วมปฏิรูปประเทศ 1 เสียงของท่านร่วมสร้างชาติ : แบบสอบถาม: (สภาเกษตรกรแห่งชาติ V.1) สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 257
112 ‘อำนวย’ ชี้ประเด็นหลักปฏิรูปประเทศต้องมุ่งสู่ภาคการเกษตร สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 156
113 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม 2560 Administrator 295
114 วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 คณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรตำบลจอมประทัด สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 165
115 วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรและทายาทเกษตรกร สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 168
116 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม 2560 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 190
117 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 สนง.สภาเกษตกรจังหวัดราชบุรี 181
118 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน 2559 สนง.สภาเกษตกรจังหวัดราชบุรี 235
119 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2559 สนง.สภาเกษตกรจังหวัดราชบุรี 440
120 รับสมัครสอบออนไลน์ Administrator 481

หน้า 4 จาก 5

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภาครัฐพยากรณ์อากาศ